Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(202)

110. U pacjenta operowanego z powodu dużego zamostkowego wola guzowatego po zabiegu wystąpiło zapadnięcie gałki ocznej po stronie prawej, opadanie prawej powieki oraz zwężenie prawej źrenicy. Gdzie należy lokalizować uszkodzenie?

  • A. ośrodek okoruchowy kory mózgowej.
  • B. pień nerwu błędnego.
  • C. oczodół.
  • D. szyjno-piersiowe nerwy współczulne.
  • E. gałka oczna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań