Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

32. Które z wymienionych leków zmniejszają ryzyko incydentów sercowo- naczyniowych i zgonu u chorych na chorobę wieńcową?

  • A. azotany.
  • B. statyny.
  • C. blokery kanału wapniowego.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań