Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

33. Jaki obraz elektrokardiograficzny można spotkać u chorych z ostrym zespołem wieńcowym?

  • A. uniesienie odcinków ST.
  • B. świeży blok lewej odnogi pęczka Hisa.
  • C. odwrócenie załamków T.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań