Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

34. Najczęstszą przyczyną występowania chylothorax jest:

  • A. schyłkowa niewydolność nerek.
  • B. ostra niewydolność nerek.
  • C. nowotwór.
  • D. niewydolność krążenia.
  • E. marskość wątroby.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań