Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

138. Bólowi oka u chorego z napadem jaskry często towarzyszą:
1) nudności;
2) wymioty;
3) bóle brzucha;
4) poty;
5) bradykardia.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 4,5.
  • C. 1,2,5.
  • D. 1,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań