Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

139.

(1)Ostre niepowikłane zakażenia układu moczowego u mężczyzn występują sporadycznie, (2) dlatego każdy przypadek infekcji dróg moczowych u mężczyzn należy traktować jako zakażenie powikłane, związane z obecnością nieprawidłowości anatomicznych, czynnościowych lub choroby, która zwiększa ryzyko rozwoju zakażenia.

  • A. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
  • B. pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdzie.
  • C. oba twierdzenia są fałszywe.
  • D. oba twierdzenia są prawdziwe, ale nie pozostają ze sobą w związku przyczynowym.
  • E. oba twierdzenia są prawdziwe i pozostają ze sobą w związku przyczynowym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań