Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

151.

Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące populacji europejskiej:

  • A. otyłość III stopnia jest rozpoznawana w przypadku gdy BMI = 40 kg/m2.
  • B. otyłość brzuszną u kobiet należy rozpoznać, gdy WHR > 1,0.
  • C. otyłość brzuszna u mężczyzn powinna być rozpoznana, gdy obwód talii >= 102 cm.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,C.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań