Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

152. Lekiem z wyboru w leczeniu ostrego zapalenia oskrzeli jest ciprofloksacyna, ponieważ w 80% zapalenie oskrzeli wywołują drobnoustroje wrażliwe na ten antybiotyk.

  • A. oba zdania są prawdziwe i istnieje między nimi związek przyczynowy.
  • B. oba zdania są prawdziwe, lecz brak między nimi związku przyczynowego.
  • C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
  • D. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe.
  • E. oba zdania są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań