Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

56. W leczeniu czynnościowego zaparcia stolca u 5-letniego chłopca nie zastosujesz:

  • A. laktulozy.
  • B. parafiny.
  • C. makrogoli.
  • D. wlewki doodbytniczej fosforanowej.
  • E. loperamidu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań