Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

57. Którą z wymienionych poniżej diet należy zastosować u 10-letniego chłopca z ostrym zapaleniem trzustki?

  • A. eliminacyjną.
  • B. lekkostrawną.
  • C. bogatoresztkową.
  • D. ubogoresztkową.
  • E. ścisłą głodówkę.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań