Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

103. Standardowa (rekomendowana przez producenta) maksymalna dobowa dawka olanzapiny w leczeniu chorych na schizofrenię to:

  • A. 10 mg.
  • B. 15 mg.
  • C. 20 mg.
  • D. 25 mg.
  • E. 30 mg.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań