Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(203)

104. Czynnikiem ryzyka dla wystąpienia późnych dyskinez w czasie leczenia przeciwpsychotycznego nie jest:

  • A. silne powinowactwo leku do receptorów dopaminergicznych.
  • B. stosowanie neuroleptyków fenotiazynowych.
  • C. powolne odstawianie leków przeciwpsychotycznych.
  • D. stosowanie neuroleptyków butyrofenonowych.
  • E. nagłe odstawianie leków przeciwpsychotycznych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań