Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(203)

17. Do przyczyn mogących wywołać obrzęk płuc zalicza się:
1) nagły wzrost ciśnienia tętniczego;
2) ostry zespół wieńcowy;
3) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
4) przedawkowanie narkotyków.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. 1,2,4.
  • D. 3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań