Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

18. Do 3 najczęstszych chorób układu sercowo-naczyniowego w europejskiej populacji ogólnej, nie należy:
1) nadciśnienie tętnicze;
2) choroba niedokrwienna serca;
3) zwężenie zastawki aortalnej;
4) kardiomiopatia rozstrzeniowa;
5) zapalenie mięśnia sercowego.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 2,3.
  • C. 3,4.
  • D. 3,5.
  • E. 4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań