Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

163. Najczęstszą przyczyną NZK u dzieci są:

  • A. zaburzenia krążenia.
  • B. wady serca.
  • C. wstrząs septyczny.
  • D. zaburzenia oddechowe.
  • E. żadne z powyższych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań