Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

165.

Uderzenie przedsercowe wykonujemy wtedy, gdy:

  • A. jesteśmy świadkami zatrzymania krążenia, szczególnie u pacjentów monitorowanych.
  • B. u wszystkich pacjentów z zatrzymaniem krążenia.
  • C. nieznany jest czas zatrzymania krążenia.
  • D. czas od zatrzymania krążenia nie przekroczył 5 minut.
  • E. wszystkie podane odpowiedzi są nieprawidłowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań