Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

185. Czy osoba ubezpieczona w ZUS może wykonywać pracę zarobkową w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego?

  • A. tak.
  • B. nie może wykonywać pracy zarobkowej.
  • C. tak, w wymiarze 1/3 etatu.
  • D. tak, w wymiarze 1/2 etatu.
  • E. tak, w ograniczonym wymiarze godzin.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań