Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

186. W ciągu ilu dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, lekarz powinien przekazać oryginał tego zaświadczenia do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

  • A. 3 dni.
  • B. 5 dni.
  • C. 7 dni.
  • D. 10 dni.
  • E. 14 dni.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań