Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

188. W postępowaniu o ustalenie prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników nie są wydawane przez lekarzy rzeczoznawców i komisje lekarskie KRUS orzeczenia o:

  • A. czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni.
  • B. całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
  • C. stopniu niepełnosprawności.
  • D. procentowym uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
  • E. niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań