Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

189. W przypadku zagubienia przez osobę ubezpieczoną zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA) lekarz, który wydał zagubione zaświadczenie na wniosek tej osoby:

  • A. wydaje drugą kopię zaświadczenia lekarskiego.
  • B. wydaje kserokopię z drugiej kopii zaświadczenia lekarskiego.
  • C. wydaje kserokopię z oryginału przesłanego do placówki terenowej ZUS.
  • D. wypisuje nowe zaświadczenie (ZUS ZLA) za ten sam okres.
  • E. sporządza wypis z drugiej kopii zaświadczenia lekarskiego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań