Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(203)

198. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące migotania przedsionków:
1) stanowi najbardziej rozpowszechnioną arytmię nadkomorową;
2) do jego częstych przyczyn należy nadciśnienie tętnicze;
3) przy braku współistniejącej wady zastawkowej serca nie wiąże się ze
wzrostem ryzyka wystąpienia udarów mózgu;
4) strategie leczenia obejmują przywrócenie i utrzymanie rytmu zatokowego lub
kontrolę częstości rytmu komór.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. tylko 2.
  • C. tylko 3.
  • D. tylko 4.
  • E. 3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań