Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(203)

199. W których z wymienionych poniżej chorób przewodu pokarmowego dziecko może oddawać smoliste stolce:
1) zespół Malory’ego-Weissa;
2) szczelina odbytu;
3) choroba wrzodowa dwunastnicy;
4) choroba wrzodowa żołądka;
5) czynnościowe zaparcie stolca.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,4,5.
  • B. 1,3,5.
  • C. 2,3,5.
  • D. 1,2,4.
  • E. 1,3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań