Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

41.

Do rozpoznania gorączki reumatycznej u dzieci posługujemy się między innymi objawami większymi i mniejszymi zawartymi w zmodyfikowanych kryteriach Jonesa. Do objawów większych należą:

1) zapalenie serca (endocarditis, myocarditis, pericarditis);

2) pląsawica;

3) gorączka;

4) zapalenie stawów;

5) wskaźniki ostrej fazy: OB, CRP, leukocytoza.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,4.
  • C. 1,4,5.
  • D. 2,3,4.
  • E. 2,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań