Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(203)

42.

Większość szmerów nad sercem u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ma charakter szmeru niewinnego; ale w każdym przypadku wymagają różnicowania ze szmerem organicznym. Dla szmerów niewinnych charakterystyczne są następujące cechy, z wyjątkiem:

  • A. są ciche, o głośności nie przekraczającej 3/6 w skale Levine'a.
  • B. zwiększają głośność po wysiłku.
  • C. występują w sercu o prawidłowej anatomii.
  • D. nasilają głośność w czasie gorączki i w stanach emocjonalnych.
  • E. zmniejszają głośność przy zmianie pozycji ciała ze stojącej na leżącą.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań