Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

49. U 10-letniego chłopca przyjętego do szpitala w stanie ogólnym średnio ciężkim rozpoznano różę. Wybierz właściwe leczenie:

  • A. maść z erytromycyną miejscowo na zmiany skórne.
  • B. penicylina krystaliczna dożylnie.
  • C. gentamycyna podawana domięśniowo.
  • D. trimetoprim-sulfametoksazol doustnie.
  • E. doksycyklina doustnie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań