Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

68. Pierwszy chwyt Leopolda ma na celu:

  • A. zbadanie wysokości dna macicy i określenie, jaka część płodu się w nim znajduje.
  • B. określenie, jakie części płodu znajdują się po obu stronach macicy.
  • C. określenie części przodującej.
  • D. określenie zstępowania główki.
  • E. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań