Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

67. Przetrwały przewód tętniczy (PDA) stanowi około 10% wszystkich wad wrodzonych serca. Które ze stwierdzeń dotyczących PDA u dzieci jest niewłaściwe?

  • A. u większości donoszonych noworodków w ciągu pierwszych 24 godzin życia następuje czynnościowe zamknięcie przewodu tętniczego.
  • B. w pierwszych trzech tygodniach życia noworodka dochodzi do całkowitego anatomicznego zamknięcia przewodu tętniczego.
  • C. na częstość występowania i utrzymywania się drożności przewodu tętniczego ma wpływ przede wszystkim wcześniactwo, stopień nawodnienia oraz stopień niedojrzałości i nasilenia zmian w płucach.
  • D. u dzieci starszych klasycznym objawem drożnego przewodu tętniczego jest szmer ciągły (maszynowy) nad tętnicą płucną.
  • E. u noworodków lekiem powodującym zamknięcie przewodu tętniczego jest prostaglandyna E1.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań