Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(207)

119. Które stwierdzenia dotyczące zakażeń leczonych chirurgicznie są prawdziwe?
1) zastrzał to ostry proces zapalny rozwijający się na grzbietowej powierzchni palców;
2) czyrak mnogi, gromadny, najczęściej umiejscowiony jest na karku;
3) zanokcica jest stanem zapalnym tkanek otaczających paznokieć;
4) w dobie antybiotyków wszystkie zakażenia leczy się zachowawczo, a leczenie chirurgiczne stosuje się tylko w przypadku powikłań;
5) ropień to ograniczone zapalenie tkanek miękkich z martwicą i obecnością treści ropnej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3.
  • B. 2, 4, 5.
  • C. 1, 4, 5.
  • D. 2, 3, 5.
  • E. 1, 3, 4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań