Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

120. Które stwierdzenia dotyczące podstawowych zabiegów w chirurgii są prawdziwe?
1) venflon to cewnik zakładany do żyły;
2) odsłonięcie żyły obwodowej to wenesekcja;
3) chory nieprzytomny przed założeniem zgłębnika (sondy) do żołądka powinien być wcześniej zaintubowany;
4) nudności i wymioty są przeciwwskazaniem do założenia zgłębnika (sondy) do żołądka;
5) urazy cewki moczowej są przeciwwskazaniem do nakłucia nadłonowego pęcherza moczowego.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3
  • B. 2, 4, 5
  • C. 1, 4, 5
  • D. 2, 3, 5
  • E. 1, 3, 4
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań