Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

121. Które stwierdzenia dotyczące zaburzeń hemostazy są prawdziwe?
1) triada Virchowa dotyczy powstawania zakrzepów żylnych;
2) trombogeneza to proces rozpuszczania zakrzepów;
3) koagulopatia z zużycia jest wynikiem rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego;
4) przeciwwagę dla układu krzepnięcia stanowi układ fibrynolityczny, którego fizjologiczna funkcja polega na rozpuszczeniu wewnątrznaczyniowych złogów fibryny;
5) zmniejszenie przepływu krwi hamuje powstawanie zakrzepów.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3.
  • B. 2, 4, 5.
  • C. 1, 4, 5.
  • D. 2, 3, 5.
  • E. 1, 3, 4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań