Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

32. Pacjent po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem ST leczony pierwotnie angioplastyką, z objawami umiarkowanej dysfunkcji czynności skurczowej lewej komory wymaga przewlekłego podawania:
1) betablokerów;
2) clopidogrelu przez 1 miesiąc;
3) statyny;
4) inhibitora ACE;
5) clopidogrelu przez 12 miesięcy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,4,5.
  • B. 1,2,3.
  • C. 1,3,5.
  • D. 2,4,5.
  • E. 4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań