Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

33. Czynniki ryzyka związane ze złym rokowaniem u pacjentów z IZW (infekcyjnym zapaleniem wsierdzia) obejmują:
1) IZW na sztucznej zastawce;
2) niewydolność nerek;
3) udar;
4) etiologię grzybiczą IZW;
5) niską frakcję wyrzutową lewej komory.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. 1,2,3,4.
  • C. 1,3,5.
  • D. 2,3,5.
  • E. 4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań