Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

180. Wobec lekarza, który popełni przestępstwo w związku z wykonywaniem zawodu, sąd karny może orzec:
1) zakaz wykonywania zawodu na okres od 1 roku do lat 10;
2) pozbawienie prawa wykonywania zawodu na zawsze;
3) przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa;
4) naganę z wpisem do rejestru okręgowej izby lekarskiej;
5) obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4.
  • B. 2,3,4.
  • C. 1,3,5.
  • D. 2,4,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań