Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

181. Renta szkoleniowa przysługuje osobie mającej odpowiedni okres ubezpieczenia, której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Łączny okres wypłacania renty szkoleniowej nie może przekraczać:

  • A. 12 miesięcy.
  • B. 18 miesięcy.
  • C. 24 miesięcy.
  • D. 30 miesięcy.
  • E. 36 miesięcy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań