Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

182. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16-go roku życia jako stanu chorobowego uzasadniającego konieczność stałej opieki lub pomocy nie uwzględnia:

  • A. psychoz i zespołów psychotycznych.
  • B. autyzmu.
  • C. częstych infekcji dróg oddechowych.
  • D. padaczki z częstymi napadami lub wyrażonymi następstwami psychoneurologicznymi.
  • E. upośledzenia umysłowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań