Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

183. Podstawowy okres zasiłkowy w ubezpieczeniu społecznym rolników wynosi 180 dni. Jeżeli po wyczerpaniu tego okresu zasiłkowego osoba ubezpieczona jest nadal niezdolna do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy przedłuża się, nie dłużej jednak niż na okres:

  • A. 60 dni.
  • B. 120 dni.
  • C. 180 dni.
  • D. 240 dni.
  • E. 360 dni.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań