Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

194.

Do badań przesiewowych umożliwiających wczesne wykrycie chorób przewlekłych zalecanych przez międzynarodowe i krajowe komitety ekspertów należą:

1) badania przesiewowe w celu wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy;

2) badania przesiewowe w celu wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego oraz nowotworów płuc;

3) badania przesiewowe w kierunku wczesnej diagnostyki cukrzycy;

4) badania przesiewowe w celu wykrywania raka piersi;

5) badania przesiewowe w celu wykrycia nowotworów przełyku i wątroby.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4.
  • B. 1,2,4.
  • C. 1,2,3.
  • D. 1,3,4.
  • E. 1,2,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań