Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

195. Do podstawowych zadań zdrowia publicznego należy:
1) zapobieganie chorobom zakaźnym i niezakaźnym o znaczeniu społecznym;
2) zapewnienie powszechnego i równego dostępu do opieki medycznej;
3) monitorowanie stanu zdrowia populacji;
4) kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia;
5) legislacja obszaru zdrowia publicznego.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,4.
  • C. 1,3,5.
  • D. 1,2,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań