Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

59. Do lekarza zgłaszają się rodzice z 5-tygodniowym niemowlęciem z powodu utrzymującego się od 2 tygodni zażółcenia powłok. Dziecko pozostaje na wyłącznym karmieniu naturalnym. Według relacji rodziców stolce są koloru żółtego, luźne. W badaniach dodatkowych: stężenie bilirubiny całkowitej 8,2 mg%, w tym bilirubiny bezpośredniej (związanej) 0,8 mg%. W badaniu USG drogi żółciowe są nieposzerzone, a pęcherzyk żółciowy wyraźnie widoczny. Podejmując dalsze decyzje należy przyjąć, że najbardziej prawdopodobną przyczyną obserwowanych objawów jest:

  • A. żółtaczka fizjologiczna.
  • B. niedrożność dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych.
  • C. niedrożność dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych.
  • D. żółtaczka związana z karmieniem piersią.
  • E. postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań