Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

60. U matki noworodka stwierdzono jeden dzień po porodzie objawy ospy wietrznej. Wskaż postępowanie profilaktyczne z wyboru u noworodka w takiej sytuacji:

  • A. natychmiastowe podanie szczepionki przeciwko ospie wietrznej.
  • B. natychmiastowe podanie szczepionki przeciwko ospie wietrznej oraz swoistej immunoglobuliny przeciwko ospie wietrznej.
  • C. natychmiastowe podanie swoistej immunoglobuliny przeciwko ospie wietrznej.
  • D. podanie acyklowiru dożylnie przez okres 7 dni od rozpoznania ospy wietrznej u matki.
  • E. dziecko nie wymaga podawania szczepionki i immunoglobuliny, natomiast konieczna jest obserwacja noworodka i rozpoczęcie leczenia w razie wystąpienia objawów ospy wietrznej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań