Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

118. Wybierz prawdziwe zdania na temat leczenia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego:
1) w ok. 80% krwawienie ustaje samoistnie, lub po leczeniu zachowawczym;
2) najlepszą metodą interwencji jest uzyskanie hemostazy drogą endoskopową;
3) najpewniejszą metodą hemostazy jest leczenie chirurgiczne;
4) najbezpieczniejszą metodą leczenia jest zabieg endowaskularny (embolizacja naczynia, które krwawi);
5) w niektórych przypadkach skutecznym sposobem leczenia jest tamponada balonowa.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4.
  • B. 1,2,5.
  • C. 1,4,5.
  • D. 3,5.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań