Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

119. Które z poniższych zdań na temat leczenia uwięźniętej przepukliny brzusznej są prawdziwe?
1) uwięźniętą przepuklinę można próbować odprowadzić w ciągu pierwszych kilku godzin;
2) próbę odprowadzenia przepukliny uwięźniętej można podjąć zawsze, niezależnie od czasu, jaki upłynął od uwięźnięcia;
3) przepuklinę uwięźniętą należy zawsze leczyć operacyjnie;
4) odprowadzenie przepukliny może się wiązać z ryzykiem uszkodzenia zawartości worka.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 4
  • B. 2, 4
  • C. 3, 4
  • D. tylko 3
  • E. tylko 4
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań