Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

157. Jaka jest najczęstsza przyczyna obrzęku płuc u pacjentów w SOR?

  • A. kardiogenna /OZW, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca/.
  • B. kardiogenna /wrodzone i nabyte wady serca/.
  • C. zapalenia płuc.
  • D. zatrucia.
  • E. zatorowość płucna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań