Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

158. Śmiertelność natychmiastowa na miejscu zdarzenia u ofiar wypadków drogowych wynosi w Polsce około 50%. Co jest wiodącą, najczęstszą przyczyną zgonu natychmiastowego?

  • A. obrażenia CUN i wykrwawienie spowodowane rozerwaniem dużych naczyń systemowych klatki piersiowej i/lub brzucha.
  • B. uduszenie spowodowane odmą opłucnową.
  • C. krwawienie spowodowane uszkodzeniem miąższu wątroby i/lub śledziony.
  • D. krwawienie spowodowane złamaniem miednicy i kości długich.
  • E. rozerwanie przepony z ostrą niewydolnością oddechową.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań