Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

187. W ciągu jakiego czasu od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przysługuje osobie ubezpieczonej prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS?

  • A. 3 dni.
  • B. 5 dni.
  • C. 7 dni.
  • D. 14 dni.
  • E. 30 dni.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań