Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(207)

188. Lekarz orzecznik ZUS nie wydaje orzeczeń o:

  • A. częściowej niezdolności do pracy.
  • B. całkowitej niezdolności do pracy.
  • C. całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
  • D. procentowym uszczerbku na zdrowiu.
  • E. niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań