Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(207)

189. Autorem definicji : „Zdrowie publiczne to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promowania zdrowia poprzez zorganizowany wysiłek społeczeństwa” jest:

  • A. Julio P. Frank.
  • B. Ch. A. Winslow.
  • C. Donald Acheson.
  • D. WHO.
  • E. Komisja Fundacji Milbank.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań