Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(207)

191. Transformacja epidemiologiczna – czyli zmiana struktury zachorowań na świecie jest wynikiem:

  • A. zmian zachodzących w sytuacji społeczno-ekonomicznej krajów.
  • B. zmian zachodzących w otaczającym środowisku.
  • C. modyfikującego wpływu tych zmian na czynniki determinujące zdrowie ludzi.
  • D. wpływu tych czynników na profil występujących chorób, przyczyn zgonów, niezdolności do pracy, czy inwalidztwa.
  • E. wszystkie powyższe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań