Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

10. Metformina jest przeciwwskazana u chorego z:

  • A. schyłkową przewlekłą chorobą nerek.
  • B. silnym uszkodzeniem wątroby.
  • C. ostrym uszkodzeniem nerek.
  • D. ostrym zawałem mięśnia sercowego.
  • E. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań