Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

11. W przypadku niedoboru żelaza w ustroju stwierdza się:

  • A. zmniejszone wysycenie transferyny żelazem.
  • B. zmniejszoną całkowitą zdolność wiązania żelaza.
  • C. zmniejszoną utajoną zdolność wiązania żelaza.
  • D. zwiększone stężenie ferrytyny w surowicy.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań